Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

(ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 11-15)

Οι Πρόσκοποι είναι νέοι, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11-15 ετών, που οργανώνονται σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ.

Η Ενωμοτία κατευθύνεται και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, που αναδεικνύεται από τα μέλη της Ενωμοτίας στην αρχή της κάθε Προσκοπικής περιόδου και για θητεία ενός χρόνου.

Κάθε ΟΜΑΔΑ προσκόπων αποτελείται από 3-4 ενωμοτίες, που συνεργάζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των δραστηριοτήτων της Ομάδας. Οι δραστηριότητες της Ομάδας κατευθύνονται από το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ, που αποτελείται από τους Ενωμοτάρχες και τους Βαθμοφόρους.

Οι δράσεις της Ομάδας περιλαμβάνουν θέματα από τους 5 ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ και προσφέρουν στους Προσκόπους ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και δυνατότητες για διεύρυνση των ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος κάθε Ομάδας Προσκόπων είναι για την άνετη και ασφαλή διαβίωση στο ύπαιθρο που υλοποιείται με μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές στην φύση και ολοκληρώνεται με την ετήσια θερινή κατασκήνωση.